Menu Close
5e jaar doorstroom domeinoverschrijdend

Wiskunde-Wetenschappen

Niet alleen ontsluieren we de geheimen van het universum door middel van getallen, maar ook de eeuwige schoonheid van de natuurwetten. In de studierichting Wiskunde-Wetenschappen smeden we de sleutels tot begrip, waarin we de taal van het universum ontcijferen en de grenzen van onze kennis verleggen.

Wat ga je leren?
In de richting Wiskunde-Wetenschappen krijgen leerlingen de kans om de wereld te verkennen door middel van de taal van de wiskunde en de wetenschappen. Ons curriculum is ontworpen om een sterke basis te bieden in wiskundige concepten zoals algebra, meetkunde, statistiek en meer, terwijl ook de principes van de fysica, chemie, biologie en informatica worden benadrukt.

Leerlingen zullen niet alleen theoretische kennis opdoen, maar ook praktische ervaring opdoen door middel van experimenten, STEM-projecten en onderzoek. Ze zullen leren hoe ze complexe problemen kunnen analyseren, wiskundige modellen kunnen opstellen en empirisch bewijs kunnen verzamelen om hun hypothesen te testen.

Naast het ontwikkelen van analytische en kwantitatieve vaardigheden, worden leerlingen aangemoedigd om hun creativiteit, nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen te cultiveren. Ze zullen worden uitgedaagd om out-of-the-box te denken, nieuwe benaderingen te verkennen en innovatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van de moderne wereld.

Is deze richting iets voor jou?

  • Je hebt een sterke interesse en vaardigheid in wiskunde en wetenschappen, en je bent gepassioneerd door het begrijpen van de wereld om je heen.
  • Je bent nieuwsgierig van aard en vindt het leuk om complexe problemen op te lossen en nieuwe concepten te verkennen.
  • Je hebt een analytische geest en vindt het leuk om logisch te redeneren en wiskundige modellen toe te passen om problemen op te lossen.
  • Je bent geïnteresseerd in een carrière in de wetenschap, technologie, engineering of wiskunde (STEM) en wilt je vaardigheden gebruiken om bij te dragen aan nieuwe ontdekkingen en innovaties.
  • Je bent bereid om hard te werken en uitdagende concepten te begrijpen, zelfs als ze complex zijn.
  • Je vindt het leuk om experimenten uit te voeren, data te analyseren en conclusies te trekken op basis van empirisch bewijs.
  • Je bent enthousiast over het idee om de wereld te verkennen door middel van wiskundige en wetenschappelijke principes, en je bent klaar om de uitdagingen van de moderne wereld aan te gaan als een pionier van de wetenschap.

Toekomstmogelijkheden
In het hoger onderwijs kan je verder in elke professionele en academische bacheloropleiding in alle wetenschappelijke richtingen zoals biomedische wetenschappen, geneeskunde en farmaceutische wetenschappen. Ook de “zuivere” wetenschappelijke studies in wiskunde, biologie, chemie en fysica liggen in het bereik. Industriële en ingenieurswetenschappen zijn eveneens mogelijk, net als architectuur, nautische of militaire wetenschappen. Niets houdt je echter tegen om een meer sociale, culturele, juridische of pedagogische richting uit te gaan.

Basisvorming
Lesuren/week
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis en Burgerschap
2
Module EFC-Artistieke Opvoeding
1
Specifieke vorming
Lesuren/week
Gevorderde Wiskunde
7
Uitgebreide Chemie
2
Uitgebreide Fysica
2
Uitgebreide Biologie
1
Uitgebreide Aardrijkskunde
1
Flexuur wetenschappen
1
Differentiatie
Lesuren/week
LIFT UP
1
Project
Fysiek welzijn + EHBO
STEM