Menu Close

Studieaanbod

In Atheneum Borgloon vind je een uitgebreid studieaanbod. We hebben zowel doorstroomgerichte domeinoverschrijdende opleidingen, doorstroomgerichte domeingebonden opleidingen als opleidingen met dubbele finaliteit.

Ben je graag met taal en cultuur bezig of zoek je een extra uitdaging? Dan is de optie Latijn zeker iets voor jou!
> meer info

 

Wil je een goede basis en ontdekken waar je talenten liggen? In onze modules ontdek en versterk je ze.
> meer info

Ben je graag met taal en cultuur bezig of zoek je een extra uitdaging? Dan is de optie Latijn zeker iets voor jou!
> meer info

 

Ontdek en onderzoek je graag zelf de wereld rondom je en heb je een talenknobbel? Dan voel jij je zeker thuis in deze richting!
> meer info

Ontdek en onderzoek je graag zelf de wereld rondom je en heb je een talenknobbel? Dan voel jij je zeker thuis in deze richting!
> meer info

 

Ben je sociaal? Help je graag mensen? Heb je interesse in hoe de maatschappijnin elkaar zit? Dan is deze richting een goed keuze voor jou. 
> meer info

 

De ideale voorbereiding voor verdere studies en een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.
> meer info

We verdiepen ons verder in de leef- en denkwereld van de Romeinen. Latijn verruimt niet alleen je cultuurkennis, maar vormt ook een stevige basis voor het leren van andere talen.
> meer info

Ga op proefondervindelijke wijze op zoek naar antwoorden op problemen die zich dagelijks stellen. In deze richting bouw je een goede wetenschappelijke basis op.
> meer info

In deze richting leer je de basis van het boekhouden en de handelseconomie.
> meer info

 

Deze richting laat je kennismaken met het menselijk gedrag, de sociale werkelijkheid en cultuur in de ruimste zin van het woord. 
> meer info

 

In deze richting ligt de klemtoon op de taalvakken: voor Nederlands, Frans en Engels krijg je een uitgebreid programma, terwijl je voor Duits en Spaans je eerste stappen zet.
> meer info

 

De richting Technologische Wetenschappen is een theoretische maar specifieke studierichting die leerlingen voorbereidt op verdere studies in een STEM-richting. De nadruk ligt onmiskenbaar op wiskunde en fysica. De nieuwe richting Technologische Wetenschappen vervangt de richtingen Industriële Wetenschappen, Techniek-Wetenschappen, Elektromechanica en Elektriciteit-elektronica.

Voor de algemene vakken sluit deze richting aan bij de richtingen in het Algemeen Secundair Onderwijs, al worden sommige leerplanonderdelen wel achterwege gelaten.
> meer info

Deze richting biedt een brede vorming aan op het vlak van zorgverlening en ontwikkeling van de mens.
> meer info

Deze richting leidt je op voor verdere studies en een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.
> meer info

 

We verdiepen ons verder in de leef- en denkwereld van de Romeinen. Latijn verruimt niet alleen je cultuurkennis, maar vormt ook een stevige basis voor het leren van andere talen.
> meer info

Ga op proefondervindelijke wijze op zoek naar antwoorden op problemen die zich dagelijks stellen. In deze richting bouw je een goede wetenschappelijke basis op.
> meer info

In deze richting leer je de basis van het boekhouden en de handelseconomie.
> meer info

 

Deze richting laat je kennismaken met het menselijk gedrag, de sociale werkelijkheid en cultuur in de ruimste zin van het woord. 
> meer info

 

In deze richting ligt de klemtoon op de taalvakken: voor Nederlands, Frans en Engels krijg je een uitgebreid programma, terwijl je voor Duits je eerste stappen zet.
> meer info

 

De richting Technologische Wetenschappen is een theoretische maar specifieke studierichting die leerlingen voorbereidt op verdere studies in een STEM-richting. De nadruk ligt onmiskenbaar op wiskunde en fysica. De nieuwe richting Technologische Wetenschappen vervangt de richtingen Industriële Wetenschappen, Techniek-Wetenschappen, Elektromechanica en Elektriciteit-elektronica.

Voor de algemene vakken sluit deze richting aan bij de richtingen in het Algemeen Secundair Onderwijs, al worden sommige leerplanonderdelen wel achterwege gelaten.
> meer info

Deze richting biedt een brede vorming aan op het vlak van zorgverlening en ontwikkeling van de mens.
> meer info

Deze richting leidt je op voor verdere studies en een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.
> meer info

 

Een richting waarmee je alle kanten uit kan in het hoger onderwijs dankzij de talige, wiskundige en wetenschappelijke basis.
> meer info

Door de extra focus op wetenschappen ben je zeker voorbereid voor wetenschappelijke studies in het hoger onderwijs.
> meer info

 

Een ideale voorbereiding voor verdere studies binnen het domein Talen.
> meer info

Door de zware wiskundige en wetenschappelijke component bereidt deze richting je optimaal voor op verdere wetenschappelijke studies.
> meer info

Een richting waarmee je alle kanten uit kan in het hoger onderwijs dankzij de talige en wetenschappelijke basis.
> meer info

De ideale voorbereiding als je een zware economische richting wil volgen zoals handelsingenieur.
> meer info

De ideale basis voor een professionele bachelor in het studiedomein Ondernemen.
> meer info

Een goede voorbereiding voor studierichtingen die voorbereiden op een sociaal beroep zoals psycholoog, verpleger, onderwijzer,… 
> meer info

In de derde graad breiden we niet alleen de woordenschat en spraakkunst van de vreemde talen uit, we verdiepen ons ook in de   cultuur en literatuur van de verschillende landen. We schenken ook extra aandacht aan de luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid: een e-mail in het Spaans, een presentatie in het Frans, een debat in het Engels, …

 Kortom, we kneden je tot wereldburger en bereiden je voor op de steeds toenemende globalisering.


> meer info

De richting Informatie- en Communicatiewetenschappen combineert een brede algemene vorming met technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen informaticawetenschappen en elektriciteit-elektronica.
> meer info

De studierichting Bedrijfsorganisatie is een studierichting in  de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar bedrijfseconomie met focus op boekhouden en Human Resources (HR) centraal staat evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
> meer info

De studierichting Gezondheidszorg is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
> meer info

Kom jij volgend jaar ook naar Atheneum Borgloon ?