Menu Close
5e jaar doorstroom domeinoverschrijdend

Moderne Talen

Niet alleen ontsluieren we de kracht van woorden, maar ook de rijkdom van culturele verbindingen en grenzeloze expressie. In de studierichting Moderne Talen verkennen we niet alleen de nuances van taal, maar ook de diversiteit van de menselijke ervaring, en worden we de bruggenbouwers tussen verschillende werelden en perspectieven.

Wat ga je leren?

In de richting Moderne Talen krijgen leerlingen de kans om de talen Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans te ontdekken. Onze curriculum is ontworpen om niet alleen de taalvaardigheid van de studenten te ontwikkelen, maar ook hun begrip van de culturele, historische en sociale context waarin deze talen worden gesproken.

Leerlingen zullen niet alleen de basisprincipes van de taal leren, zoals grammatica en vocabulaire, maar ook vaardigheden ontwikkelen in luisteren, spreken, lezen en schrijven. Door middel van interactieve lessen worden de leerlingen aangemoedigd om hun taalvaardigheid in de praktijk te brengen.

Naast het leren van talen, zullen studenten ook kritisch denken, analytische vaardigheden en communicatievaardigheden ontwikkelen die van onschatbare waarde zijn in een mondiale samenleving. Ze zullen leren hoe ze teksten kunnen interpreteren, standpunten kunnen analyseren en effectief kunnen communiceren in verschillende contexten en situaties.

Is deze richting iets voor jou?

  • Je hebt een passie voor talen en vindt het leuk om verschillende talen te leren en te gebruiken in communicatie.
  • Je bent geïnteresseerd in de culturen en literatuur van verschillende landen waar de talen die je studeert, gesproken worden.
  • Je geniet van het communiceren met mensen van verschillende achtergronden en vindt het leuk om taalbarrières te overwinnen.
  • Je hebt een goed begrip van grammatica, spelling en syntaxis, en je vindt het leuk om te spelen met woorden en zinnen.
  • Je bent bereid om tijd en moeite te investeren in het leren en perfectioneren van meerdere talen.

Toekomstmogelijkheden
Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Taal- en Letterkunde, Vertaler/Tolk, Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs, Journalistiek, Communicatiewetenschappen, Politieke Wetenschappen, Toerisme,…

Basisvorming
Lesuren/week
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Engels
2
Frans
3
Wiskunde
2
Natuurwetenschappen
1
Geschiedenis en Burgerschap
2
Aardrijkskunde
1
Module EFC-Artistieke Opvoeding
1
Specifieke vorming
Lesuren/week
Engels +
1
Frans+
1
Engels++
1
Frans++
1
Nederlands+
1
Duits
2
Spaans
2
Taalwetenschap
1
Differentiatie
Lesuren/week
LIFT UP
1
Project
Fysiek welzijn + EHBO
STEM
Duits +