Menu Close

Lessentabellen 3e graad (5e jaar)

Doorstroom Domeinoverschrijdend

Doorstroom
Domeingebonden

Dubbele
Finaliteit

Lessentabel
Algemene Vakken

Lessentabel
Algemene Vakken

Lessentabel
Algemene Vakken

Lessentabel 5e jaar DS - 01
Informatica en Communicatiewetenschappen Algemene Vakken
Lessentabel 5e jaar DF
Lessentabel 5e jaar DS - 02

Informatica- en Communicatiewetenschappen

Bedrijfsorganisatie

Gezondheidszorg

Pool Latijn

Pool Moderne Talen

Pool Wetenschappen

Pool Wiskunde

Pool Economie

Eco-Wis
Eco-Mt

Humane Wetenschappen

Lessentabellen 3e graad (6e jaar)

Algemeen Secundair Onderwijs

Algemene vakken

Atheneum Borgloon

Specifieke vakken per richting

Atheneum Borgloon

Technisch Secundair Onderwijs

Algemene vakken

Atheneum Borgloon

Specifieke vakken per richting

Atheneum Borgloon