Menu Close

3e graad

In de derde graad kan je kiezen uit de volgende studierichtingen binnen het Algemeen Secundair Onderwijs: Latijn – Wiskunde, Latijn – Moderne Talen, Latijn – Wetenschappen, Wiskunde – Wetenschappen, Moderne Talen – Wetenschappen, Economie -Moderne Talen, Economie – Wiskunde, Humane Wetenschappen.

Onze richting Technologische Wetenschappen (2e graad) krijgt een vervolgrichting in de 3e graad, net zoals de technische richtingen Maatschappij & Welzijn en Bedrijf & Organisatie. De precieze invulling van deze richting wordt pas bekend in de loop van maart.

Om je verder te begeleiden naar een goede studiekeuze voor het hoger onderwijs of de universiteit voorzien we in Atheneum Borgloon in het 6e jaar de vakken Academische Vaardigheden en Studiekeuze. Zo komen we samen met jou tot een realistische keuze gebaseerd op je interesses en capaciteiten.

Latijn - Wiskunde

 • over deze opleiding
 • voor wie is deze opleiding?
 • wat na deze opleiding?

Deze richting streeft verschillende doeleinden na. De component Latijn biedt je een brede vorming aan op verschillende vlakken.

 • cultureel: kennis van de Antieke Wereld is belangrijk om de hedendaagse samenleving te begrijpen. De Antieke Wereld vormt immers de basis van onze Westerse cultuur.
 • algemene vorming: de studie van het Latijn is een goede training in het nauwkeurig en logisch denken. Lectuur van Latijnse teksten is een uitstekende voorbereiding voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.
 • taalkundig: de studie van het Latijn biedt je een grondig inzicht in de moderne vreemde talen.

De pool Wiskunde zorgt ervoor dat je naast 7 uur Wiskunde ook voldoende Fysica, Biologie en Chemie verwerft om een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit of hogeschool aan te vatten.

Wiskunde vormt de basis voor alle exact wetenschappelijke en economisch gerichte studies. Dit vak verscherpt het abstract denken en logisch redeneren, vaardigheden die ook in andere disciplines van pas komen. Deze richtingen bereiden je voor op een opleiding in de exacte wetenschappen: chemie, fysica, wiskunde, bio-ingenieur, burgerlijk of industrieel ingenieur, laborant, …

Als je wil instappen in de 3e graad Latijn-Wiskunde dan heb je een sterke basis Latijn, Wiskunde en Wetenschappen nodig.

Deze richting biedt je een zeer brede en degelijke algemene vorming en bereidt je voor op een waaier aan hogere studies zowel op het gebied van de wetenschappen als de menswetenschappen zoals Geneeskunde, Burgerlijk of Industrieel ingenieur, Rechten, Geschiedenis, Psychologie, Taal en Literatuur, Rechten, Wiskunde, Wetenschappen, …

Latijn - Wetenschappen

 • over deze opleiding
 • voor wie is deze opleiding?
 • wat na deze opleiding?

Deze richting streeft verschillende doeleinden na. De component Latijn biedt je een brede viorming aan op verschillende vlakken.

 • cultureel: kennis van de Antieke Wereld is belangrijk om de hedendaagse samenleving te begrijpen. De Antieke Wereld vormt immers de basis van onze westerse cultuur.
 • algemene vorming: de studie van het Latijn is een goede training in het nauwkeurig en logisch denken. Lectuur van Latijnse teksten is een uitstekende voorbereiding voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.
 • taalkundig: de studie van het Latijn biedt je een grondig inzicht in de moderne vreemde talen.

De pool Wetenschappen zorgt ervoor dat je naast 4 uur Wiskunde ook voldoende Fysica, Biologie en Chemie verwerft om een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit of hogeschool aan te vatten.

Als je wil instappen in de 3e graad Latijn-Wetenschappen dan heb je een sterke basis Latijn en Wetenschappen nodig.

Deze richting biedt je dus een zeer brede en degelijke algemene vorming en bereidt je voor op een waaier aan hogere studies zowel op het gebied van de wetenschappen als de menswetenschappen zoals Rechten, Geschiedenis, Psychologie, Taal en Literatuur, Rechten, Wiskunde, Wetenschappen, …

Latijn - Moderne Talen

 • over deze opleiding
 • voor wie is deze opleiding?
 • wat na deze opleiding?

Deze richting streeft verschillende doeleinden na. De component Latijn biedt je een brede viorming aan op verschillende vlakken.

 • cultureel: kennis van de Antieke Wereld is belangrijk om de hedendaagse samenleving te begrijpen. De Antieke Wereld vormt immers de basis van onze westerse cultuur.
 • algemene vorming: de studie van het Latijn is een goede training in het nauwkeurig en logisch denken. Lectuur van Latijnse teksten is een uitstekende voorbereiding voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.
 • taalkundig: de studie van het Latijn biedt je een grondig inzicht in de moderne vreemde talen.

Als je kiest voor de richting Moderne Talen dan zal je op al deze vragen een positief antwoord kunnen geven.

In de derde graad breiden we niet alleen de woordenschat en spraakkunst uit, we verdiepen ons ook in de cultuur en literatuur van de verschillende landen. We schenken ook extra aandacht aan de luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid: een e-mail in het Spaans, een presentatie in het Frans, een debat in het Engels, …

Kortom, we kneden je tot wereldburger en bereiden je voor op de steeds toenemende globalisering.

Als je wil instappen in de 3e graad Latijn-Moderne Talen dan heb je een sterke basis Latijn, Frans en Engels nodig.

Deze richting biedt je dus een zeer brede en degelijke algemene vorming en vormt een goede basis voor hogere opleidingen waarin taal, cultuur en communicatie centraal staan: Taal- en Letterkunde, Vertaler-Tolk, Communicatiewetenschappen, Marketing en Management, Rechten,…

Economie - Moderne Talen

 • over deze opleiding
 • voor wie is deze opleiding?
 • wat na deze opleiding?

In de studierichtingen met Economie vertrekken we dan ook van dagelijkse gebeurtenissen om de samenhang tussen gezinnen, bedrijven en de overheid te verklaren.

Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de werking van een onderneming en wijdt je in in de boekhouding: factureren, inventariseren, opstellen van balansen en resultaatsrekeningen. Ook burgerlijk, fiscaal, sociaal en handelsrecht behoren tot dit vak.

In de pool Moderne Talen breiden we niet alleen de woordenschat en spraakkunst uit, we verdiepen ons ook in de cultuur en literatuur van de verschillende landen. We schenken ook extra aandacht aan de luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid: een e-mail in het Spaans, een presentatie in het Frans, een debat in het Engels, …

Kortom, we kneden je tot wereldburger en bereiden je voor op de steeds toenemende globalisering.

Als je wil instappen in de 3e graad Economie-Moderne Talen dan heb je vooral een sterke basis Frans en Engels nodig.

Deze richting biedt je dus een zeer brede en degelijke algemene vorming en vormt een goede basis voor hogere opleidingen waarin taal, cultuur en communicatie centraal staan: Taal- en Letterkunde, Vertaler-Tolk, Communicatiewetenschappen, Marketing en Management, Rechten,…

Economie - Wiskunde

 • over deze opleiding
 • voor wie is deze opleiding?
 • wat na deze opleiding?

In de studierichtingen met Economie vertrekken we dan ook van dagelijkse gebeurtenissen om de samenhang tussen gezinnen, bedrijven en de overheid te verklaren.

Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de werking van een onderneming en wijdt je in in de boekhouding: factureren, inventariseren, opstellen van balansen en resultaatsrekeningen. Ook burgerlijk, fiscaal, sociaal en handelsrecht behoren tot dit vak.

De pool Wiskunde zorgt ervoor dat je naast 7 uur Wiskunde ook voldoende Fysica, Biologie en Chemie verwerft om een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit of hogeschool aan te vatten.

Als je wil instappen in de 3e graad Economie-Wiskunde dan heb je vooral een sterke basis Wiskunde nodig.

Deze richting biedt je dus een zeer brede en degelijke algemene vorming en vormt een goede basis voor hogere opleidingen waarin economie centraal staat: Handelsingenieur, Toegepaste Econoische Wetenschappen, Marketing en Management, …

Moderne Talen - Wetenschappen

 • over deze opleiding
 • voor wie is deze opleiding?
 • wat na deze opleiding?

In de pool Moderne Talen breiden we niet alleen de woordenschat en spraakkunst uit, we verdiepen ons ook in de cultuur en literatuur van de verschillende landen. We schenken ook extra aandacht aan de luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid: een e-mail in het Spaans, een presentatie in het Frans, een debat in het Engels, …

Kortom, we kneden je tot wereldburger en bereiden je voor op de steeds toenemende globalisering.

De pool Wetenschappen zorgt ervoor dat je naast 4 uur Wiskunde ook voldoende Fysica, Biologie en Chemie verwerft om een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit of hogeschool aan te vatten.

Als je wil instappen in de 3e graad Moderne Talen-Wetenschappen dan heb je een sterke basis Frans, Engels en Wetenschappen nodig.

Deze richting biedt je dus een zeer brede en degelijke algemene vorming en bereidt je voor op een waaier aan hogere studies zowel op het gebied van de wetenschappen als de menswetenschappen zoals Rechten, Geschiedenis, Psychologie, Taal en Literatuur, Rechten, Wetenschappen, …

Humane Wetenschappen

 • over deze opleiding
 • voor wie is deze opleiding?
 • wat na deze opleiding?

In de studierichting Humane Wetenschappen is er ruime aandacht voor de mens als individu en als gemeenschapswezen. De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen trachten de leerlingen een duidelijk inzicht te geven in het menselijk functioneren op micro- en macroniveau.

Liggen jouw interesses en sterktes eerder in het sociale en menselijke? Heb je een breed interesseveld waarin er plaats is voor politiek, recht, psychologie en sociologie? Dan is de richting Humane Wetenschappen ideaal voor jou. Je hebt niet noodzakelijk een vooropleiding in de 2e graads nodig om in de 3e graad met deze richting te starten.

Deze richting bereidt je voor op professionele of academische achelors waarin mens en samenleving centraal staan zoals leraar secundair onderwijs, onderwijzer, kleuterleider, verpleegkundige, …

Sociale en Technische Wetenschappen (enkel 6e jaar)

 • over deze opleiding
 • voor wie is deze opleiding?
 • wat na deze opleiding?

De richting Sociale en Technische Wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

Deze opleiding sluit perfect aan bij leerlingen die een eerder praktische interesse hebben voor psychologie, huishoudkunde en wetenschappen. Je hebt geen vooropleiding nodig in deze richting om in de 3e graad te starten.

De richting Sociale en Technische Wetenschappen is de voorbereiding op een professionele bacheloropleiding zoals onderwijzer, kleuterleider, milieuzorg, vroedkunde, toegepaste psychologie, voedings- en dieetkunde, …

Business, IT & Communication (enkel 6e jaar)

 • over deze opleiding
 • voor wie is deze opleiding?
 • wat na deze opleiding?

Business, IT & Communication is een studierichting die je opleidt voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Het is een polyvalente studierichting die een veelzijdige vorming in moderne talen (Frans, Engels) en toegepaste informatica aanbiedt. In bedrijfseconomie bestudeer je de activiteiten van een kleine handelsonderneming. De handelsverrichtingen en de boekhoudkundige aspecten die ermee gepaard gaan, worden toegelicht. Je leert een aantal financiële verrichtingen boeken en leren de documenten kennen die ermee verband houden. Er is aandacht voor de btw-verplichtingen en de btw-aangifte. Je leert ook de technieken van de dubbele boekhouding. Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail komen aan bod.

Je hebt een toekomst vcoor ogfen binnen de financiële ector en denkt aan een veelzijdige baan als accountant, kantoormedewerker, ICT’er of wil in die richting verder studeren. Een vooropleiding in een economische richting is wenselijk maar niet noodzakelijk.

Deze richting bereidt je voor op een verdere studie aan een hogeschool binnen het vakgebied Business, Marketing, IT of Accountancy.

Kom jij volgend jaar graag naar Atheneum Borgloon?